Beekman Support
Ambulante (woon) begeleiding en ondersteunende diensten

Diensten

 

Om begeleiding van Beekman Support te ontvangen heb je een indicatie begeleiding in de vorm van een PGB nodig. Deze kan je aanvragen bij het Wmo loket van de gemeente. Beekman Support biedt geen zorg in natura. Op deze pagina kan je meer lezen over een PGB, hoe het werkt en welke voorwaarden er zijn gesteld. Wanneer je een PGB van de gemeente hebt gekregen gaat het geld naar de Sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert het geld en maakt de facturen over naar de zorgverleners. Op deze pagina kan je meer lezen over de SVB.

Beekman Support kan je helpen bij de aanvraag van een indicatie, indien nodig. Je kan ook gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze wordt gratis door de gemeente aangeboden. De cliëntondersteuner kan bemiddelen bij geschillen en je helpen voorbereiden op het keukentafelgesprek. Lees hier meer over het keukentafelgesprek.

Een van de voorwaarden om een PGB te krijgen is dat je zelf de administratie kan doen, of iemand machtigt die dat voor jou uitvoert. Beekman Support kan de administratie en verantwoording van het PGB samen met de cliënt uitvoeren. Om conflict situaties te voorkomen kan er dan geen algemene begeleiding worden geboden. De begeleiding gaat dan om het voeren van een (PGB) administratie, verantwoording, budgetplan opstellen, zoeken naar geschikte zorgverleners, contact met SVB, gemeente en overige instanties.

Als je een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) hebt, zit daar ook een deel begeleiding bij. Indien je een PGB krijgt kan Beekman Support begeleiding bieden. Deze begeleiding kan uit verschillende onderdelen bestaan, waar de behoefte van de cliënt ligt. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden/handelingen, toezicht en interventies op ­en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid

Beekman Support biedt de volgende vormen van begeleiding:

  • Begeleiding individueel ambulant (Wmo)
  • Begeleiding individueel ambulant (Wlz)
  • Begeleiding bij zelfstandig wonen (jeugd)